Implanteerbare hoorsystemen in de audicienspraktijk

Na verscheidene maanden van intensieve samenwerking heeft de EUHA-deskundigengroep ‘Hearing Implants’ een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor ‘geïmplanteerde hoorsystemen in de audicienspraktijk’. Het dient als een praktische aanbeveling voor (Duitse) audiciens. Mensen met gehoorverlies hebben veel mogelijkheden om hun gehoor te verbeteren met behulp van de nieuwste technologie. 

De interdisciplinaire deskundigengroep ‘Hearing Implants’ staat onder leiding van Eva Keil-Becker. Ze is vicevoorzitter van de EUHA en audicien en concentreerde zich op de rol die audiciens spelen in het kader van de zorg voor hoorimplantaten. Het resultaat van deze samenwerking is een nieuwe richtlijn, ‘Implanted hearing systems in auditory acoustics’, die de EUHA medio oktober 2022 heeft gepubliceerd. Het centrale onderwerp van de richtlijn is de dienstverlening door audiciens op basis van drie mogelijke kwalificatieniveaus met betrekking tot hoorimplantaten. Volgens de richtlijn kunnen audiciens van hoortoestellen zonder aanvullende kwalificatie op het gebied van implantaatzorg vooral advies geven over het onderwerp, terwijl audiciens met een aanvullende opleiding en service op het gebied van hoorimplantaten de betrokken personen een brede ondersteuning bieden voor en na de implantatie; zij kunnen ook diensten verlenen zoals onderhoud en reparaties. Verder worden audiciens genoemd die een vervolgopleiding tot specialist in hoorimplantaten of tot CI-akoesticus hebben gevolgd, en die zo nodig ook langdurige nazorg kunnen verlenen. Cruciaal voor alle vaardigheidsniveaus is de bereidheid om nauw samen te werken met de andere disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor hoorimplantaten. De preambule van de nieuwe richtlijn benadrukt dit ook. 

De EUHA publiceert regelmatig richtlijnen over actuele onderwerpen als praktische aanbevelingen voor haar leden en alle geïnteresseerde audiciens, bijvoorbeeld over ‘Op maat gemaakte oorstukjes voor het aanpassen van hoorsystemen’, ‘Draadloze microfoonsystemen op afstand – configuratie, verificatie en meting van individueel voordeel’, en over ‘De praktijk van het kalibreren van testboxen’. 

  

Interesse om de EUHA-richtlijnen te lezen? Ze zijn gratis te downloaden via: 

www.euha.org/en/guidelines

Tags: