Behandeling gehoorverlies kan cognitieve achteruitgang halveren

Audiologische begeleiding voor ouderen moet meer prioriteit krijgen, aangezien behandeling aan gehoorverlies cognitieve achteruitgang kan halveren. We weten al langer dat gehoorverlies niet alleen gaat over goed horen maar ook impact heeft op andere aspecten van welbevinden. Dinsdag is een onderzoek gepubliceerd in The Lancet. Dat onderzoek werd tegelijkertijd gepresenteerd op de AAIC-conferentie in Amsterdam, waaruit blijkt dat gehoorinterventie oudere volwassenen kan helpen hun denkvermogen en geheugen te behouden naarmate ze ouder worden, met name bij oudere volwassenen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang.

Het onderzoek is uitgevoerd door een groot team. En werd geleid door onderzoekers Frank Lin, MD, PhD and Josef Coresh, MD, PhD van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. In de groep mensen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang, vertraagde audiologische begeleiding – inclusief het aanmeten van hoortoestellen – het verlies van denkvermogen en geheugen met 48 procent over een periode van 3 jaar. Naast het positieve effect op de cognitieve gezondheid, toonde het onderzoek ook positief bewijs voor het bevorderen van sociale participatie en gehoor gerelateerde kwaliteit van leven.

Wat opvalt is dat in het onderzoek niet alleen gebruik is gemaakt van revalidatie met hoortoestellen, maar dat ook bredere audiologische begeleiding is toegepast, wat door de onderzoekers als essentieel wordt beschouwd. Dit sluit perfect aan bij onze filosofie dat naast het verstrekken van hoortoestellen ook bredere audiologische begeleiding noodzakelijk is voor een goede gehoorgezondheid. Onze inmiddels bekende HoorSupport begeleiding bestaat onder andere uit adviezen hoe om te gaan met verschillende geluidsituaties en een training in hoorstrategieën.

Het belang van het tijdig aanpakken van gehoorverlies is vandaag nogmaals benadrukt. Zo pleit o.a. Conny Polleunis, Hoofd Audiologie en Stakeholder Management, Schoonenberg HoorSupport ervoor dat tijdige gehoorscreening en audiologische begeleiding vanaf 50 jaar net zo normaal wordt als regelmatige tandartscontroles en het meten van cholesterol en bloeddruk.

 

BEELD: Pexels, karolina-grabowska-5206951.

TEKST: expertquote van Conny Polleunis, Hoofd Audiologie en Stakeholder Management, 
Schoonenberg HoorSupport. 
Aanleiding: Hearing Aids Help Slow Cognitive Decline, Study Finds | alz.org